Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.

 

 Kontakt: 

Naburalsom s.r.o.

Sama Chalupku 295/2

971 01 Prievidza

info@autodielyshop.sk

IČO: 52735532

IČ DPH: SK2121122476

 

 


Špecifikácie motorových olejov

VISKOZITA
Viskozita je premenlivá veličina, ktorá je závislá na teplote. Počas činnosti automobilového oleja dochádza okrem iného i k zmenám prevádzkových teplôt. V záujme dobrej účinnosti mazania je, aby sa viskozita oleja menila v závislosti na teplote čo najmenej. Táto závislosť je určená tzv. viskozitným indexom. Čím je tento viskozitný index väčší, tým je závislosť viskozity na zmenách teploty nižšia.

Pre charakteristiku viskozitných vlastností motorových olejov sa používa špecifikácia podľa SAE (Society of Automotive Engi­neers, USA). Pre klasifikáciu olejov používa táto norma 6 zimných tried označených číslom a písmenom "W" (z angl. Winter) a 5 letných tried označených číslom.

Zimné triedy: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W
Letné triedy: 20, 30, 40, 50, 60

Hodnota zimného označenia určuje správanie oleja pri nízkych teplotách
(napr. olej SAE 15 W má čerpateľnosť do -35°C)
Hodnota letného označenia určuje použitie oleja pri letných teplotách.

Pokiaľ je pri označení použitá len jedna trieda, znamená to, že ide o olej jednorozsahový (letný alebo zimný). Keď je použitá kombinácia letnej a zimnej triedy (napr. 5W-40), ide o olej viacrozsahový, resp. celoročný. V súčasnosti sa takmer výhradne používajú motorové oleje viacrozsahové. Pre naše klimatické pásma sú najbežnejšie triedy SAE 15W-40, SAE 10W-40, SAE 5W-40.

 


TRIEDA ACEA
Asociácia európskych konštruktérov vozidiel nahradila v roku 1991 CCMC (Združenie konštruktérov automobilov), ktoré vzniklo ako reakcia na to, že špecifikácia API plne nevyhovuje pre európske typy motory, ktoré sa od amerických konštrukčne líšia. Rozdielne účely použitia motorových olejov sú v európskej klasifikácii ACEA popísané písmenami:
- motorové oleje pre benzínové motory osobných vozidiel
- pre maloobjemové naftové motory osobných a dodávkových vozidiel
- pre naftové motory osobných automobilov s filtráciou častíc vo výfuku
- pre naftové motory úžitkových vozidiel

A1 - tzv. kategória pre motorové oleje sporiace palivo, s veľmi nízkou High-Temperature-High-Shear-Viskosity (HTHS, < 3,5 mPa.s). Prednostné viskozitné triedy sú XW-30 a XW-20
A2 - kategória pre konvenčné a ľahkobežné motorové oleje
A3 - kategória pre konvenčné a ľahkobežné motorové oleje s vyššími požiadavkami ako A2. Prekračuje požiadavky ACEA A2 v stratách odparovaním podľa Noacka, v čistote piestov a oxidačnej stabilite.
A5 - kategória pre konvenčné a ľahkobežné motorové oleje. Odpovedá ACEA A3, avšak so zníženou HTHS viskozitou. V skúšobnom motore musí byť v zrovnaní s referenčným olejom 15W-40 preukázaná úspora paliva 2,5 %.

B1 - motorové oleje sporiace palivo, s veľmi nízkou High-Temperature-High-Shear-Viskosity (odpovedajúce A1)
B2 - kategória pre konvenčné a ľahkobežné motorové oleje
B3 - kategória pre konvenčné a ľahkobežné motorové oleje. Požiadavky prekračujú ACEA B2 v opotrebovaní vačiek, čistote piesta a vo viskozitnej stabilite pri znečistení sadzami
B4 - nová kategória pre naftové motory s priamym vstrekovaním (TDI).
B5 - Odpovedá ACEA B4, avšak so zníženou HTHS viskozitou. V skúšobnom motore musí byť v porovnaní s referenčným ole­jom 15W-40 preukázaná úspora paliva 2,5 %.

C1 - nová trieda od 10/2004 pre naftové motory osobných vozidiel s filtráciou častíc vo výfuku. Obsah sulfátového popola max. 0,5%. So zníženou HTHS (Ford).
C2 - nová trieda od 10/2004 pre naftové motory osobných vozidiel s filtráciou častíc vo výfuku. Obsah sulfátového popola max. 0,8%. HTHS > 2,9 mPas (Peugeot).
C3 - nová trieda od 10/2004 pre naftové motory osobných vozidiel s filtráciou častíc vo výfuku. Obsah sulfátového popola max. 0,8%. HTHS > 3,5 mPas (Daimler-Chrysler a BMW).
C4 - nová trieda od 02/2007 pre naftové motory s filtráciou pevných častíc vo výfukových plynoch, max. obsah síry 0,5 %. HTHS max. 3,5 mPas (Renault)

E1 - neplatná
E2 - odpovedá ACEA E2
E3 - neplatná od 10/2004
E4 - kategória založená na MB 228.5. Bez motorovej skúšky OM 364 A, namiesto toho Mack T8 and T8E, dlhší interval vý­meny oleja, vhodné pre motory EURO III.
E5 - neplatná od 10/2004
E6 - pre motory s recirkuláciou výfukových plynov s/bez filtrácie častíc so systémami selektívnej katalytickej redukcie, doporu­čené pre motory s filtráciou častíc v kombinácii s bezsírnatou naftou, obsah sulfátového popolu < 1 % (hmot.)
E7 - pre motory bez filtrácie častíc - väčšina motorov s recirkuláciou výfukových plynov a väčšina motorov so selektívnou katalytickou redukciou, obsah sulfátového popolu max. 2% (hmot.)

TRIEDA API
Triedy API (API = American Petroleum Institute) informujú o amerických požiadavkách a kvalitatívnych kritériách, ktoré moto­rový olej spĺňa. Podľa tejto normy rozlišujeme motorové oleje podľa použitia na oleje pre benzínové motory, označené písme­nom "S" (z angl. Service) a na oleje pre naftové motory, označené písmenom "C" (z angl. Commercial). Väčšina olejov je po­užiteľná pre oba typy motorov a je potom označená kombináciou oboch písmen, napr. SG/CF-4. Naftové motory osobných automobilov zatiaľ neboli podľa API klasifikované.

API - BENZÍNOVÉ MOTORY
SA - oleje bez prísad pre motory pracujúce v miernych podmienkach s malým zaťažením (1940-1950)
SB - oleje obsahujúce jednoduché prísady proti tvorbe vysokotepelných usadenín, nízko tepelných kalov, proti korózii a opotrebovaniu (1951-1963)
SC - oleje s prísadami proti vysokotepelným usadeninám, nízko tepelným kalom, korózii a opotrebovaniu (1964-1967)
SD - aditivované oleje s detergentnými a dispergačnými prísadami (1968-1971)
SE - oleje pre veľmi namáhané motory vyrobené v rokoch (1971-1979)
SF - oleje pre veľmi namáhané motory vyrobené v rokoch (1980-1988)
SG - oleje pre motory, ktoré spĺňajú najprísnejšie požiadavky na minimalizáciu opotrebenia a tvorby kalov (1989-1993)
SH - oleje do motorov rovnakého určenia ako oleje výkonnostnej triedy SG, sú však testované so sprísnenými požiadavkami na reprodukovateľnosť motorových skúšok podľa Code of Practice. Táto trieda prakticky zaručuje možnosť maximálneho vy­užívania výmenných intervalov odporučených výrobcami automobilov (1993-1996)
SJ - oleje do moderných vysoko náročných benzínových motorov (1996-2001)
SL - oleje pre modermé benzínové motory ( 2001-2004)
SM - oleje pre najmodernejšie benzínové motory vyrábané po roku 2004API - NAFTOVÉ MOTORY
CA - oleje do nepreplňovaných naftových motorov spaľujúcich palivo s malým obsahom síry v miernych prevádzkových podmienkach (1940-1960)
CB - oleje do nepreplňovaných naftových motorov spaľujúcich palivo s väčším obsahom síry, sú v nich prísady proti korózii a vy­soko tepelným usadeninám (1949-1964)
CC - oleje do mierne preplňovaných naftových motorov pracujúcich pri vysokých otáčkach a veľkom zaťažení, s palivom so širokými kvalitatívnymi parametrami, ktoré vyžadujú veľmi účinnú ochranu proti vysoko tepelným usadeninám a proti ko­rózii ložísk (1964-1970)
CD - oleje do preplňovaných naftových motorov spaľujúce motorovú naftu s premenlivým a vysokým obsahom síry
CD-II - oleje pre dvojtaktné dieselové motory
CE - oleje do preplňovaných a superpreplňovaných naftových motorov pracujúcich v ťažkej prevádzke. Môžu nahrádzať aj ole­je triedy CD (od 1983)
CF - oleje do 4-taktných naftových motorov najmä terénnych automobilov spaľujúce motorovú naftu s obsahom síry nad 0,5 %
CF-2 - oleje pre dvojtaktné naftové motory vyžadujúce účinnú kontrolu oteru a tvorby usadenín CF-4 - oleje pre rychloběžné naftové motory pracujúce najmä v diaľničnej prevádzke
CG-4 - oleje pre rychloběžné naftové motory spaľujúce v diaľničnej prevádzke motorovú naftu s obsahom síry 0,05 % a pri terénnom použití motorovú naftu s obsahom síry 0,5 % (od 1995)
CH-4 - oleje pre 4-taktné vysokootáčkové dieselové motory (od 1998)
CI-4 - oleje pre vysokorychlostně ťažko pracujúce motory s recirkuláciouvýfukových plynov (EGR) (od 2002), spĺňajúce emis­né limity od roku 2004
CJ - oleje pre štvortaktné naftové motory spaľujúce palivo s obsahom síry max. 0,5 % spĺňajúce emisné limity 2007 pri použití filtra pevných častíc. (PDF)

Okrem uvedených špecifikácií sú výrobcovia, ktorí požadujú prevedenie vlastných skúšok.

NORMA VW - ROZSAH POUŽITIA
VW 500 00 - ľahkobežné oleje pre benzínové a nepreplňované naftové motory. Len pre oleje tried SAE 0W-XX, 5W-XX a SAE 10W-XX. Po 10/91 sa oleje označené XX>40 už nezohľadňujú.
VW 501 01 - konvenčné viacrozsahové motorové oleje bez ľahkobežného charakteru pre benzínové a nepreplňované nafto­vé motory
VW 502 00 - ľahkobežné oleje pre benzínové motory pri sťažených podmienkach použitia
VW 503 00 - nová norma pre benzínové motory osobných vozidiel s predĺženými intervalmi výmeny oleja (WIV: 30.000 km, 2 roky). Prekračuje požiadavky 502 00, (HTHS > 2,9 mPa.s)
VW 503 01 - norma pre preplňované benzínové motory osobných vozidiel s predĺženými intervalmi údržby, napr. AUDI S3, TT (HTHS > 3,5 mPa.s)
VW 504 00 - nová norma VW pre vozidlá so systémom Longlife-Service i bez neho. Pre benzínové motory.
VW 505 00 - celoročný motorový olej pre preplňované i nepreplňované naftové motory
VW 505 01 - celoročný motorový olej špeciálne pre naftové motory Pumpe-Düse (čerpadlo-tryska)
VW 506 00 - norma pre naftové motory s predĺženým intervalom údržby (WIV: 50.000 km, 2 roky, HTHS > 2,9 mPa.s)
VW 506 01 - nová norma pre naftové motory Pumpe-Düse (čerpadlo-tryska) s predĺženým termínom údržby (WIV).
VW 507 00 - nová norma VW pre vozidlá so systémom Longlife-Service i bez neho. Pre naftové motory s filtráciou častíc.

LIST MERCEDES-BENZ - ROZSAH POUŽITIA
MB 228.1 - viacrozsahové oleje pre preplňované naftové motory, intervaly výmeny oleja až do 30.000 km
MB 228.3 - motorové oleje SHPD pre vysoko preplňované naftové motory, predĺžené výmeny oleja až do 45.000 km
MB 228.5 - motorové oleje UHPD (Ultra-High-Performance-Diesel) pre vysoko preplňované naftové motory, predĺžené inter­valy výmeny oleja v ľahkých triedach až do 45.000 km. V ťažkých triedach je možná výmena oleja až do 160.000 km (servisný ukazovateľ).
MB 228.51 - motorové oleje UHPD zhodné s MB 228.5 so zvláštnymi požiadavkami na filtráciu častíc pre EURO IV
MB 229.1 - motorové oleje pre benzínové a naftové motory osobných vozidiel. Má vyššie požiadavky v porovnaní s ACEA A2-96/A3-96 a B2-96/B3-96.
MB 229.3 - motorové oleje pre osobné s predĺženými intervalmi výmeny oleja (30.000 km).
MB 229.31 - výkonovo odpovedá 229.3. Pre naftové motory s filtráciou častíc vo výfuku.
MB 229.5 - motorové oleje pre osobné automobily s predĺženým intervalom výmeny oleja (20.000 km) , znížené emisie škod­livín.
MB 229.51 - motorové oleje pre osobné vozidlá s naftovými motormi a s filtráciou častíc vo výfuku. Predĺžený interval výme­ny oleja (20.000 km).

NORMA BMW - ROZSAH POUŽITIA
BMW Specialöl - motorové oleje pre benzínové motory do r. 1998 alebo pre naftové motory
BMW Longlife-98 - motorové oleje pre špeciálne benzínové motory od r. 1998
BMW Longlife-01 - motorové oleje pre špeciálne benzínové motory od 09/01
BMW Longlife-01FE - motorové oleje pre určité benzínové motory od r. v. 2001
BMW Longlife-04 - motorové oleje pre určité motory od r. v. 2004

NORMA OPEL - ROZSAH POUŽITIA
GM-LL-A-025 - motorové oleje pre benzínové motory osobných automobilov, úspora paliva
GM-LL-B-025 - motorové oleje pre naftové motory osobných automobilov, úspora paliva
GM DEXOS - celosvetovo platná norma pre oleje používané v servisoch, nahrádza predchádzajúce špecifikácie GM-LL-A-25 a GM-LL-B-25

NORMA RENAULT – ROZSAH POUŽITIA
RN0700
 - oleje pre benzínové motory
RN0710 - oleje pre naftové motory bez filtra pevných častíc
RN0720 - oleje pre naftové motory s filtrom pevných častíc

NORMA FORD – ROZSAH POUŽITIA
M2C912-A1
 - oleje pre benzínové a naftové motory s výnimkou 1,9 TDI (Ford Galaxy) a 1,4 TDCI (Ford Fiesta)
M2C913-A - oleje pre benzínové a naftové motory s výnimkou 1,9 TDI (Ford Galaxy) a 1,4 TDCI (Ford Fiesta)
M2C913-B - oleje pre motory 1,4 TDCI (Ford Fiesta)
M2C913-C - oleje pre všetky motory podľa  913-B alebo A, šetriace palivo
M2C917-A - oleje pre 1,9 TDI naftové motory (FordGalaxy)

KLASIFIKÁCIA OLEJOV PRE BENZÍNOVÉ DVOJTAKTNÉ MOTORY
Motorové oleje pre dvojtaktné motory motocyklov, mopedov, skútrov, kosačiek a motorových píl sa klasifikujú najčastejšie pod­ľa API (USA) a JASO (Japonsko)
API TA - oleje pre mopedy a iné malé motory
API TB - oleje pre skútre a iné vysokozaťažiteľné motory - 50 až 200 ccm
API TC - oleje pre vysokozaťažiteľné, vysokoobrátkové motory
JASO FA - oleje pre mopedy a iné malé motory
JASO FB - oleje pre skútre a iné vysokozaťažiteľné motory - 50 až 200 ccm JASO FC - oleje pre vysokozaťažiteľné, vysokoobrátkové motory