Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.

 

 Kontakt: 

Naburalsom s.r.o.

Sama Chalupku 295/2

971 01 Prievidza

info@autodielyshop.sk

IČO: 52735532

IČ DPH: SK2121122476

 

 


IFORMÁCIE » Obchodné podmienky
Obchodné podmienky.

Obchodné podmienky Naburalsom s.r.o.- prevádzkovateľa eshopu: www.olejsklad.sk

Všeobecné  ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je

Naburalsom s.r.o.

Sama Chalupku 295/2

971 01 Prievidza

  

IČO: 52735532

DIČ: 2121122476

IČ DPH: SK2121122476


Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 39150/R

,(ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín   
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 032/ 640 01 09 
fax č.: 032/ 640 01 08

e-mail: tn@soi.sk

Zobrazená kúpna cena za tovar na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je konečná, s DPH a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané s DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

1. Súkromné objednávky:

Objednávky je možné realizovať iba cez internetový obchod (nákupný košík), emailom, telefonicky a to bez registrácie na stránke eshopu. Stav objednávky je možné overovať e-mailom uvedením čísla objednávky, poprípade telefonicky. Po odoslaní objednávky cez internetový obchod bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

 

2.Firemné objednávky:

Objednávky je možné realizovať iba cez internetový obchod (nákupný košík), emailom, telefonicky a to bez registrácie na stránke eshopu.V prípade, že je daňový doklad vystavený na firmu ,musí mať objednávka písomný charakter. Firemná objednávka musí obsahovať obchodný názov firmy, presnú adresu, IČO, DIČ.Doporučujeme pri dodaní kuriérnou službou na dobierku ako dodaciu adresu uvádzať sídlo, alebo prevádzku firmy. Príjmový doklad vystaví kuriérna služba na príjemcu zásielky. Akékoľvek zmeny na príjmovom doklade kuriérnej služby nie je možné z našej strany uskutočniť, tento úkon musíte následne žiadať od kuriérnej služby.

3.Termín dodania tovaru:

Pokiaľ je tovar skladom v SR je doba vyskladnenia obvykle 1-4 pracovné dni. Pokiaľ je tovar na sklade výrobcu je dodacia doba obvykle 3 – 14 pracovných dní. Pokiaľ nie je tovar vyrobený ,bude dodacia doba oznámená zákazníkovi individuálne. Prevádzkovateľ Naburalsom s.r.o. si vzhľadom na vyťaženosť logistiky jednotlivých výrobcov vyhradzuje právo na zmenu dodacieho termínu. Termíny dodania sú indikatívne, majú iba informatívny charakter a podliehajú následnému potvrdeniu dodávateľa. Zákazník má v prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak nie je objednaný tovar možné dodať z dôvodu jeho nedostupnosti u výrobcu, bude objednávateľ bezodkladne upovedomený a bude mu ponúknutá dodávka alternatívneho tovaru alebo ak si to objednávateľ želá, storno objednávky. Rovnaký postup bude realizovaný aj v prípade, že je možné objednávku realizovať iba čiastočne.

4.Doprava tovaru:

Dopravu tovaru k zákazníkovi vrátane poistenia pri doprave je realizovaná prostredníctvom kuriérnej spoločnosti v lehote do 24 hodín v pracovné dni od vyskladnenia a prevzatia tovaru.

Tovar doručujeme v rámci Slovenskej republiky. Doručenie tovaru do inej krajny je po dohode oboch strán.

Cena za dopravu je spoplatnená nasledovne:

 • Dopravné kuriérnou spoločnosťou  do celej SR je spoplatnená sumou 4,00€ s DPH za celú zásielku.

Ku každej zásielke je priložený originálny daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako dodací a aj záručný list.

 

5.Platba za tovar:

Platba je možná iba v €.

Možné spôsoby úhrady za tovar sú:

a) platba Dobierkou kuriérovi spoločnosti pri prebratí tovaru je spoplatnená 1,5€ s DPH za celú zásielku

b) platba prevodom na účet nieje spoplatnená 0€ s DPH

c) platba v hotovosti pri osobnom prevzatí v meste Prievidza nieje spoplatnená.

Platbu prevodom je možné realizovať aj pri rozvoze kuriérnou službou, ako aj pri osobnom prevzatí v Prievidzi. Pri zvolení platby  prevodom,vám bude vystavená faktúra a odoslaná na email,ktorý ste uviedli do objednávky.

Tovar platený prevodom bude odoslaný až po potvrdení realizácii platby ,alebo reálnym nabehnutím platby na Náš účet.

 

6.Prevzatie tovaru:

Objednaný tovar  je možné prevziať osobne po dohode oboch strán.

Adresa výdajného miesta pre osobný odber: AUTODIELYSHOP, Sama Chalupku 295/2,97101 Prievidza.

Tovar je doručovaný kuriérnou službou do celej Slovenskej republiky.Vlastným rozvozom iba v meste Prievidza. Doporučujeme tovar pri preberaní riadne skontrolovať ( množstvo a kvalita tovaru, technické parametre, príslušenstvo ). Akékoľvek poškodenie alebo chýbajúce súčasti je zákazník povinný okamžite nahlásiť kuriérovi, ktorý s ním spíše škodový záznam. Na neskoršie reklamácie mechanicky poškodeného tovaru nebude bez existujúceho škodového protokolu braný zreteľ. Všetky zásielky od nás odchádzajú riadne zabalené a skontrolované. Zákazník je povinný riadne skontrolovať dodaný tovar v prítomnosti kuriéra a v prípade poškodenia dodaného tovaru, povrchovej úpravy, množstva alebo chýbajúceho príslušenstva tovaru stav okamžite reklamovať v prítomnosti kuriéra.

7.Záruka na tovar:

Výrobca / predajca plne zodpovedá za výrobné a materiálové vady v zmysle ustanovení Občianskeho alebo Obchodného zákonníka a to po dobu 24 mesiacov . Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru k inému ako určenému účelu, nevhodným skladovaním, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebením vzniknutým pri obvyklom používaní, vystavovaní výrobku nadmernému zaťaženiu, živelnými pohromami alebo vyššou mocou. Na žiadosť kupujúceho poskytne predávajúci kupujúcemu záručný list. Pokiaľ nie je záručný list vystavený ,tak na tieto účely slúži doklad vystavený pri kúpe výrobku obsahujúci názov firmy predávajúceho, IČO, sídlo a informácie o predávanom tovare. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 

8.Reklamácie:

Reklamácie sa riadia Občianskym Zákonníkom, Obchodným Zákonníkom a Zákonom na ochranu spotrebiteľa. Tovar určený na reklamáciu môžete poslať poštou alebo prepravnou službou. Reklamovaný tovar musí byť čistý a musí byť k nemu priložený doklad. Zasielanie reklamovaného tovaru na dobierku neakceptujeme. Odporúčame zaslaný tovar poistiť ( detailné informácie Vám poskytne prepravca, ktorým sa rozhodnete tovar poslať ). Reklamačná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru na našu adresu. Počas reklamačnej doby nie je možné zapožičať zákazníkovi náhradný tovar.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V zložitých prípadoch sa tovar posiela na posúdenie reklamácie výrobcovi a v takomto prípade bude kupujúci informovaný o možnom predĺžení reklamačnej lehoty e-mailom,alebo písomne.Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Dbajte na doručenie reklamovaného tovaru v čistom stave s odstránenými všetkými súčasťami, ktoré neboli zakúpené u nás.

 

9.Zrušenie objednávky:

Kupujúci (fyzická osoba) môžete svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese olejsklad@centrum.sk. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet alebo poštovou poukážkou.

Objednávku tovaru, kde je kupujúcim firma / podnikateľ sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto prípade nie je možné od objednávky jednostranne odstúpiť. Odstúpenie od objednávky v tomto prípade musí byť dohodou oboch strán a musí byť písomne potvrdené predávajúcim.

V prípade, ak kupujúca firma / podnikateľ ( nákup s identifikáciou IČO ) bez predchádzajúceho potvrdeného storna objednávky zásielku neprevezme, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky oprávnené náklady spojené s manipuláciou so zásielkou, prepravné náklady spojené so zásielkou a všetky náklady spojené s vrátením zásielky dodávateľovi predávajúceho. Pokiaľ sa jedná o tovar, kde nie je možné vrátenie dodávateľovi predávajúceho, bude tento tovar uskladnený v sklade predávajúceho. Poplatok za skladovanie je stanovený na 5€ / deň a bude v plnej miere fakturovaný objednávateľovi v počte dní, počas ktorých si kupujúci tovar neprevezme v sklade predávajúceho, alebo písomne nedohodne opätovný dátum doručenia objednávky. Tento poplatok môže byť po písomnej dohode oboch strán predávajúcim stornovaný.

10.Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ - Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku “) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchod e, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednané ho tovaru, alebo ak sa a)tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b)dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu , c)na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý nájdete na úvodnej stránke webu v bloku INFO. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu: a)hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: − predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa − predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie dopôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod

Kúpa tovaru, kde je konečným príjemcom firma / podnikateľ sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.

Vzhľadom na ponúkaný sortiment nie je možné vrátiť prevádzkové kvapaliny a ostatný tovar charakteru jednorazovej spotreby pokiaľ je rozbalený, použitý alebo vykazuje známky použitia.

11.Ochrana osobných údajov:

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje objednávka v E-shope  za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje Spotrebiteľ ,ako jedna zo zmluvných strán.

Ak Spotrebiteľ pri objednávke potvrdí pole „súhlasím s obchodnými podmienkami“, udeľuje tým súhlas Predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje/titul,meno,priezvisko, adresa,email, telefón/ v rozsahu podľa objednávky za účelom predaja tovaru. Súhlas so spracovaním osobných údajov Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a Spotrebiteľ ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Spotrebiteľ potvrdením tlačidla „súhlasím s obchodnými podmienkami“ potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ,ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol Predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:

 • identifikačných údajoch Predávajúceho,
 • účele spracúvania osobných údajov,
 • rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
 • ďalších informáciách potrebných pre Spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že

- Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.,

- Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa nebude zverejňovať,

- Predávajúci poučil Spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.

Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:

 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú ,alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

kurierské spoločnosti

 

12. Uplatnenie zľavy pre kluby a iné organizácie s dohodnutými podmienkami,darčeky zdarma k objednávke:

Pre tovar sú dohodnuté zľavy aplikované bez obmedzenia množstva tovaru v objednávke.

Pokiaľ je v kampani na podporu predaja darček zdarma, má zákazník právo na dodanie 1 ks darčeku z aktuálnej kampane na 1 objednávku.

13.Záverečné ustanovenia:

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s tým súhlasí.

 

Obchodné podmienky sú vydané prevádzkovateľom eshopu:

Naburalsom s.r.o.

Sama Chalupku 295/2

971 01 Prievidza

Na uvedenej adrese sa nachádza sídlo firmy.


IČO: 52735532

DIČ: 2121122476

IČ DPH: SK2121122476

Číslo účtu: 5165364825/0900

Slovenská sporiteľňa

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK23 0900 0000 0051 6536 4825

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 39150/R